Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων συμμετοχής στις εξετάσεις διαχείρισης χρόνου έληξε

favicon