Για να λάβετε μέρος στις εξετάσεις Διαχείρισης Χρόνου, μπορείτε να επιλέξετε ΜΙΑ από τις διαθέσιμες ημέρες-ώρες. Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε το παράρτημα και την ημέρα-ώρα όσες φορές επιθυμείτε μέχρι την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου . Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία των Φροντιστηρίων μας.

favicon