ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΩΡΙΑΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων συμμετοχής στις εξετάσεις διαχείρισης χρόνου έληξε

favicon