ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Welcome to your Μαθηματικά: Θεματική Ενότητα 1

Να βρεθεί το πλήθος όλων των διψήφιων αριθμών με διαφορετικά ψηφία, οι οποίοι έχουν στο ψηφίο των μονάδων τον αριθμό 5.